El Think Tank d’Impact.Barcelona

En l’anterior post del blog, vam donar a conèixer la funció d’Impact.Barceona com a pont d’enllaç entre joves talents que volen aportar idees amb valor i noves formes de viure la …