Reptes del Think Tank 2016: Innovació i educació

Com ja sabeu aquesta setmana estem analitzant els reptes que ens heu enviat per triar els 4 millors que donaran sortida al Think&Do Tank d’Impact.Barcelona d’aquest any. Mentrestant, us fem un recordatori dels reptes, plantejaments inicials i conclusions a les quals es van arribar a l’edició de l’any passat. Les temàtiques que es van explorar van ser 4, però en aquesta ocasió, només parlarem sobre 2 d’aquestes. Haureu d’esperar al proper post per descobrir-ho 😉

Reptes think tank 2016 Impact Barcelona

Així doncs, aquests 2 temes que es van tractar al llarg del primer Think Tank d’Impact Barcelona són: innovació i educació.
Innovació
Un dels reptes sobre innovació que es van plantejar va ser la relació entre el sector privat i el sector públic a Espanya i les possibles millores a l’àmbit de la innovació i el desenvolupament.

Es va concloure que la col·laboració entre ambdós sectors per compartir informació era un aspecte fonamental, però que avui dia era molt difícil motivar-ho. És per això que el govern ha de treballar en aquest sentit, per afavorir que les empreses comparteixin amb les institucions públiques els resultats de l’R+D, aplicant deduccions fiscals o altres tipus d’incentius.

A més, es va discutir sobre facilitar l’accés al coneixement científic per millorar futures recerques, la necessitat de crear un mecanisme perquè les empreses i universitats permetin més autonomia i espais de creativitat als seus treballadors i la diversificació del personal a la universitat.

D’altra banda, amb el coneixement del fet que el volum d’inversió en R+D+I a Espanya està cada cop més lluny dels nivells d’Europa, es van plantejar quines podrien ser les vies per maximitzar l’impacte d’aquesta part que ja s’està invertint.

Es va coincidir en què els actuals indicadors d’impacte i qualitat en la recerca no són eficaços per valorar el potencial innovador. De manera que elaborar un nou sistema per valorar l’impacte de manera unificada, utilitzant indicadors quantitatius, però també establint objectius a nivell nacional, milloraria l’eficàcia i eficiència de les investigacions i estarien alineades amb les necessitats reals.

En aquest sentit, també es van valorar aspectes com l’envelliment i precarietat laboral del personal de recerca, la proximitat i l’accés a la recerca del públic i el sistema de patents.

 

Educació
A l’hora de parlar sobre educació es va tenir present que l’actual sistema educatiu espanyol està subjecte a un cert descontentament social a causa de l’elevat fracàs escolar, les altes taxes d’atur juvenil i els mals resultats dels informes PISA.

Un dels aspectes més rellevants en aquest sistema són els professors, ja que són els transmissors del coneixement. Per aquest motiu, es va proposar establir un nou sistema de selecció de docents per un sistema de meritocràcia, incrementar la seva formació continua i canviar el sistema d’incentius, entre d’altres.

A banda dels professors, es va considerar el canvi en les aules per espais d’aprenentatge que facilitin l’aprenentatge transversal i flexible i la millora del sistema per potenciar l’esforç personal i les ganes d’aprendre, generar interès i incentivar la capacitat d’anàlisis i crítica dels alumnes.

L’altre tema de debat va ser el finançament de l’educació. En aquest punt es va deliberar sobre com i fins a quin punt s’hauria de finançar l’educació i sobre com un bon sistema de beques pot millorar l’accés a l’educació.
En concret, es va mencionar el fet que la majoria de beques es repartien a l’etapa universitària i això podia provocar que es perdessin talents que mai arribaven a la universitat. A més, les beques estan normalment lligades al pagament de l’educació, és a dir, al cost de la matrícula i per tant, no contemplen altres aspectes que resulten primordials pel bon desenvolupament de la vida educativa dels alumnes.
Aspectes com una alimentació insuficient o d’escassa qualitat, la falta d’un bon lloc d’estudi i treball, suports que poden ser útils com un psicòleg o mentors, entre d’altres, intervenen i posen en perill el seu desenvolupament educatiu. Consegüentment, les beques no només haurien d’abastar el cost educatiu.
Aquests van ser els principals reptes sobre innovació i educació amb els que es van compartir perspectives i punts de vista diferents, gràcies a la diversitat tant en formació com en experiència dels participants en l’anterior debat.
Els pròxims dies veurem quins van ser els altres dos reptes i les solucions plantejades en el Think-Tank de l’any passat. Estigues atent i descobreix-ho!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *